Account Logout

You have been logged off your account. It is now safe to leave the computer.

Your shopping cart has been saved, the items inside it will be restored whenever you log back into your account.

รถเข็น

เงื่อนไขการให้บริการ

การยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่มีผู้เป็นเจ้าของโดย ATEN U.K. Limited (“ATEN”, “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา”). ATEN มีเว็บไซต์เหล่านี้, aten.com.uk และ eshop.aten.co.uk (“เว็บไซต์”), รวมทั้งข้อมูลทั้งหมด, เครื่องมือและบริการที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อคุณ, ผู้ใช้งาน, เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด, เงื่อนไข, นโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่.

โดยไปที่เว็บไซต์ของเรา และ / หรือ การซื้อบางสิ่งบางอย่างจากเรา, คุณได้มีส่วนร่วมกับเรา “การบริการ” และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้(“เงื่อนไขการให้บริการ”, “ข้อตกลงและเงื่อนไข”), รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่อ้างอิงในที่นี้และ / หรือได้ใช้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ. เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะนำไปใช้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด, รวมถึงไม่ใช่แค่ผู้ที่ใช้งาน บราวเซอร์, ผู้จัดจำหนาย, ลูกค้า, ร้านค้า, และ / หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา.

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา. โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใด ๆ, คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา. ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้, แล้วคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ. หากข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอ ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ยอมรับถูกจำกัดอย่างชัดแจ้ง.


คุณสมบัติใหม่ ๆ หรือเครื่องมือที่มีการเพิ่มการจัดเก็บในปัจจุบันก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการ.คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงในการให้บริการในเวลาใด ๆ ในหน้านี้. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง, เปลี่ยนหรือแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการใด ๆ เหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุง และ / หรือการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา. มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง. ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ดังต่อไปนี้การโพสต์ของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น.

ร้านของเรา เป็น บน Shopify Inc. พวกเขาให้เรามีแพลตฟอร์ม e-commerce ออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายสินค้าและบริการของเราให้คุณ.

เงื่อนไขร้านค้าออนไลน์

การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณรับรองว่า คุณต้องได้บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณ หรือคุณได้รับความยินยอมจากเรา เพื่ออนุญาตให้ใช้งานในบางส่วน ของการใช้เว็บไซต์นี้. โดยไม่คำนึงถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้น, ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี.


การซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือรายการอื่น ๆ ที่ขายของสินค้าที่เกิดขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ หรือเป็นผลของการเข้าชมที่คุณทำอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการขายของเรา: http://eshop.aten.co.uk/pages/terms-of-service, ซึ่งได้มีการรวบรวมเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้.


คุณอาจจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ คุณไม่สามารถได้รับอนุญาต, ในการใช้บริการนี้, การละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจของคุณ (รวมถึงไม่ จำกัด เฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์).

คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสใด ๆ หรือ รหัสที่เป็นอันตรายใด ๆ.
การละเมิดใด ๆ ของข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลในการยกเลิกบริการโดยทันที.

เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนด้วยเหตุผลใดก็ตามในเวลาใดก็ได้.

คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต), อาจมีการโอนที่ไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (a) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ; และ (b) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์. ข้อมูลบัตรเครดิตจะมีการเข้ารหัสระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย.
คุณตกลงที่จะไม่ทำ, แก้ไข, ทำซ้ำ, ขาย, ขายต่อ หรือ ใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งในการให้บริการ, การใช้บริการ, หรือการเข้าถึงบริการ หรือผู้ติดต่อบนเว็บไซต์ใด ๆ ผ่านทางบริการที่มีให้, โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา.
ส่วนหัวที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัด หรือมิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงเหล่านี้.

ความถูกต้อง, ครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง, มีความสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน. ส่วนประกอบที่ใช้ในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพา หรือนำไปใช้ในการตัดสินใจพื้นฐาน โดยปราศจากการพิจารณา, ถูกต้องมากขึ้น, ที่สมบูรณ์มากขึ้น หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้มาทันที. การอ้างอิงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง.

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติบางอย่าง. ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, จำเป็นต้องไม่ได้เป็นปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา, แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา. คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา.

การปรับเปลี่ยนการบริการและราคา

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใดก็ได้.
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ,การเปลี่ยนแปลงของราคา, ระงับหรือการหยุดการให้บริการ.


สินค้าหรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจจะใช้ได้เฉพาะออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์. สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณที่ จำกัด และอาจมีการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนเท่านั้นถึงอัตราผลตอบแทนของเรา นโยบาย: http://eshop.aten.co.uk/pages/standard-return-policies.

เราได้ทำให้ความพยายามที่จะแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างถูกต้องที่สุดที่ปรากฏที่บนร้าน. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลจอคอมพิวเตอร์ของคุณของสีใด ๆ จะถูกต้อง.
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็น, เพื่อ จำกัด การขายของสินค้าหรือบริการของเราให้กับบุคคลใด ๆ, พื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจ. เราอาจใช้สิทธินี้ในแต่ละกรณี. เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด ปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ. รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, กับดุลยพินิจของเรา. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในเวลาใดก็ได้. ข้อเสนอใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทำในเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะที่ต้องห้าม.
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใด ๆ, การบริการ, ข้อมูล, หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อ หรือได้รับโดยที่ตอบสนองตรงความต้องการของคุณ, หรือว่าข้อผิดพลาดใด ๆ ในการให้บริการจะได้รับการแก้ไข.

ความถูกต้องของการเรียกเก็บและข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งใด ๆ ที่คุณวางกับเรา เราอาจใช้ดุลพินิจของเรา จำกัด หรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงการสั่งซื้อโดยหรือภายใต้บัญชีของลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดิมและ / หรือคำสั่งที่ใช้การเรียกเก็บเงินเดียวกันและ / หรือที่อยู่จัดส่ง ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเราอาจพยายามที่จะแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทาง e-mail และ / หรือหมายเลขอยู่ / เบอร์โทรศัพท์เรียกเก็บเงินที่มีให้ ณ เวลาที่สั่งทำ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ จำกัด หรือห้ามการสั่งซื้อนั้น แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจของเราดูเหมือนจะถูกวางไว้โดยตัวแทนจำหน่ายผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย.

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดที่ร้านของเราคุณตกลงที่จะปรับปรุงบัญชีทันทีและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงที่อยู่และหมายเลขบัตรเครดิตอีเมลของคุณและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ
 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจที่ Policy: http://eshop.aten.co.uk/pages/standard-return-policies.

เครื่องมือตัวเลือก

เราอาจจะช่วยให้คุณมีการเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สาม แต่เราไม่ตรวจสอบหรือควบคุมการป้อนข้อมูล.
ท่านรับทราบและยอมรับว่าให้เราเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "จะเป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ หรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่ต้องรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของเครื่องมือของบุคคลที่สาม.

การใช้งานใด ๆ โดยที่ไม่จำเป็นของเครื่องมือที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่มีทั้งที่มีความเสี่ยงของคุณเองและดุลยพินิจและคุณควรให้แน่ใจว่าคุณมีความคุ้นเคยกับอนุมัติข้อกำหนดที่เครื่องมือที่ให้บริการกับผู้ให้บริการของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง(s).
นอกจากนี้ในอนาคตเราอาจจะนำเสนอบริการใหม่และ / หรือคุณลักษณะผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวของเครื่องมือใหม่และทรัพยากร) คุณสมบัติใหม่ ๆ และ / หรือบริการยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้.

การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม

เนื้อหาบางผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทางบริการของเราอาจรวมส่วนประกอบจากบุคคลที่สาม.
การเชื่อมโยงของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หรือความรับผิดชอบสำหรับวัสดุของบุคคลที่สามใด ๆ หรือเว็บไซต์หรือวัสดุอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามใด ๆ.

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ โปรดอ่านนโยบายและการปฏิบัติของบุคคลที่สามและให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียน กังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรจะถูกนำไปยังบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์และคุณสมบัติอื่น ๆ ของ Social media

คุณอาจจะเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราให้คุณทำเช่นนั้นในทางที่มีความเป็นธรรมและถูกกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากมัน แต่คุณไม่ต้องสร้างการเชื่อมโยงในลักษณะที่จะชี้ให้เห็นรูปแบบของการเชื่อมโยงใด ๆ ได้รับการอนุมัติหรือรับรองในส่วนของเราโดยปราศจากความยินยอมด่วนของเรา.
เว็บไซต์นี้อาจมีบางคุณสมบัติสื่อทางสังคมที่ช่วยให้คุณสามารถ.

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคุณเองหรือบางบุคคลที่สามเนื้อหาบางอย่างในเว็บไซต์นี้.
ส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาบางอย่างหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาบางอย่างในเว็บไซต์นี้.
ส่วนสาเหตุจำกัดของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อแสดงหรือปรากฏที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณเองหรือบางอย่างของบุคคลที่สาม.

คุณอาจจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้ แต่เพียงผู้เดียวที่พวกเขาจะให้เรา แต่เพียงผู้เดียวและที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่พวกเขาจะแสดงด้วยและอื่น ๆ ตามเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมและเงื่อนไขที่เราให้ความเคารพกับคุณสมบัติดังกล่าว ขึ้นอยู่กับที่กล่าวมาแล้วคุณไม่ต้อง

สร้างการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดยคุณ.
ทำให้เว็บไซต์หรือบางส่วนของมันที่จะแสดงหรือดูเหมือนจะแสดงโดยยกตัวอย่างเช่นกรอบลึกเชื่อมโยงหรือในสายการผลิตเชื่อมโยงบนเว็บไซต์อื่น ๆ.
เชื่อมโยงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจากหน้าแรก.
มิฉะนั้นจะดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

เว็บไซต์จากการที่คุณมีการเชื่อมโยงหรือที่คุณทำให้เนื้อหาบางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้ต้องปฏิบัติตามทุกประการกับเนื้อหามาตรฐานที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้.

คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการก่อให้เกิดกรอบไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือการเชื่อมโยงที่จะยุติทันที เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอนตัวได้รับอนุญาตการเชื่อมโยงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

เราอาจปิดการใช้งานทั้งหมดหรือสังคมใด ๆ คุณสมบัติสื่อและการเชื่อมโยงใด ๆ ณ เวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในดุลยพินิจของเรา

คิดเห็นของผู้ใช้, ความคิดเห็นและข้อเสนออื่น ๆ

ถ้า, ให้คุณยื่นคำร้องแก่เรา, ให้คุณส่งเฉพาะบางอย่าง (สำหรับรายการตัวอย่าง เช่น การประกวด) หรือ ถ้าไม่มีการร้องขอแก่เรา ก็ให้คุณส่ง แนวคิด, ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแผนงานหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (รวมแล้วเรียกว่า 'ความเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จำกัด , แก้ไข, สำเนาเผยแพร่แจกจ่ายแปลและอื่น ๆ ใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งมาให้เรา เรามีและจะต้องไม่มีภาระผูกพัน (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น; (2) การจ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นใด ๆ

เราอาจจะ, แต่ไม่มีภาระผูกพัน, ในการตรวจสอบ, แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เรากำหนดในดุลพินิจของเรา ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก้าวร้าว, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้.
คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือ สิทธิ์ส่วนบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ได้มีเนื้อหาหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมายอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม หรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจในทางใดส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ คุณอาจจะไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลเท็จหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เข้าใจผิดของเราหรือบุคคลที่สามเป็นที่มาของการแสดงความคิดเห็นใด ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทำและสิทธิ์ของพวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบและถือว่าความรับผิดชอบสำหรับความคิดเห็นที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อมูลส่วนตัว

การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้า จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราผ่านทางนี้ link: http://eshop.aten.co.uk/pages/privacy-policy.

ข้อผิดพลาดไม่ถูกต้องและการละเว้น

บางครั้งอาจจะมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้าราคาโปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ค่าจัดส่งสินค้า, เวลาในการขนส่งและความพร้อม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณ).
เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลการกำหนดราคายกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการปรับปรุงหรือฟื้นฟูระบุวันที่นำมาใช้ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง.

การใช้ประโยชน์ต้องห้าม

นอกเหนือจากการมีลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานี้ (A) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ (B) เพื่อเรียกร้องคนอื่น ๆ ที่จะดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ (C) การละเมิดนานาชาติสหพันธรัฐข้อบังคับจังหวัดหรือรัฐกฎระเบียบกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใด ๆ (D) การละเมิดหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (E) ไปก่อกวนการล่วงละเมิดดูถูกอันตรายหมิ่นประมาทใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศรสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติเชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความพิการ; (F) การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (G) ที่จะอัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือชนิดอื่น ๆ ของโค้ดที่เป็นอันตรายที่จะหรืออาจจะถูกใช้ในทางที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงานในการให้บริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตใด ๆ (H) ในการเก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) การ spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, หรือ scrape; (J) เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรมใด ๆ หรือ (k) เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานต้องห้าม.

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมด, คุณสมบัติและการทำงาน (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อมูลทั้งหมดที่ซอฟแวร์, ข้อความ, การแสดงภาพวิดีโอและเสียง และการออกแบบ ,การเลือกและการจัดวางนั้น) เป็นเจ้าของโดย ATEN, ออกใบอนุญาตหรืออื่นๆ ผู้ให้บริการของส่วนประกอบดังกล่าว และมีการป้องกันโดยสหรัฐอเมริกาและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกรรมสิทธิ์กฎหมาย.

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่ต้องทำซ้ำแจกจ่ายแก้ไขสร้างผลงานต่อเนื่องของสาธารณชนแสดงต่อสาธารณชนดำเนินการเผยแพร่ดาวน์โหลดเก็บหรือส่งใด ๆ ของวัสดุบนเว็บไซต์ของเรายกเว้นดังต่อไปนี้:

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว ทำสำเนาของส่วนประกอบดังกล่าว ใน RAM ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณและดูส่วนประกอบเหล่านั้น.
คุณอาจจะเก็บไฟล์ที่จะถูกเก็บไว้โดยอัตโนมัติ (cached) โดยเว็บเบราเซอร์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผล.
คุณอาจจะพิมพ์ หรือ ทำสำเนาที่เหมาะสมของหน้าของเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล, ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง และไม่ได้สำหรับการทำสำเนา ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่อไป.
ถ้าเราให้เดสก์ท็อป, มือถือ หรือโปรแกรมอื่นๆ สำหรับการดาวน์โหลด คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง ให้คุณเห็นด้วย เพื่อที่จะผูกพันตามข้อตกลงผู้ใช้ของเราสำหรับการใช้งานดังกล่าว.
ถ้าเรามีคุณสมบัติสื่อทางสังคม (social media) ที่มีเนื้อหาบางอย่าง ที่ทำให้คุณดำเนินการ เช่น มีการใช้งานด้วยคุณสมบัติดังกล่าว.

คุณต้องไม่:

แก้ไข หรือ สำเนาเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้.
ใช้ภาพประกอบ, รูปถ่าย, วิดีโอหรือเสียง ลำดับหรือกราฟิกใด ๆ ที่แยกต่างหากจากข้อความประกอบ.
ลบหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์กรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากสำเนาของวัสดุจากเว็บไซต์นี้.

คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ หรือวัสดุที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์.
หากคุณพิมพ์สำเนา, แก้ไข, ดาวน์โหลดหรือใช้หรือให้บุคคลอื่นใดที่มีการเข้าถึงเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใด ๆ ในการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ, สิทธิในการใช้เว็บไซต์ของเรา จะหยุดทันทีและคุณต้อง, ส่งคืนหรือทำลายสำเนาของวัสดุที่ใดๆ ที่คุณได้ทำ ไม่มีสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์หรือเพื่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์จะถูกโอนให้กับคุณ และสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง เป็นลิขสิทธิ์ของ ATEN การใช้งานของเว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยเงื่อนไขการใช้งานใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้และอาจละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ.

ข้อจำกัดการรับประกัน; กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับประกัน, แทนที่ หรือ รับประกันว่าคุณใช้บริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง, ทันเวลา, ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด.
เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ.
คุณยอมรับว่าเมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะยกเลิก การบริการในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน  หรือยกเลิกการบริการได้ทุกเวลา, โดยไม่ต้องแจ้งคุณก่อน.
คุณต้องยอมรับว่า คุณใช้, หรือ ไม่สามารถที่จะใช้, บริการที่มีความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียว. บริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และบริการจัดส่งถึงคุณ ผ่านการบริการที่มี (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งจากเรา) และ ส่งมอบ 'อย่างที่ควรเป็น' และ 'เท่าที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณ, โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบใด ๆ, การรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ, อย่างใดอย่างหนึ่งหรือโดยนัย, รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมด หรือเงื่อนไขของการซื้อขาย, มีคุณภาพเหมาะสม, มีวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความทนทาน, มีหัวข้อ, และไม่ละเมิดสิทธิ์.
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด ATEN, กรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บริษัท ในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, ผู้ฝึกงาน, suppliers, ผู้ให้บริการ หรือใบอนุญาตต้องระวางโทษสำหรับการบาดเจ็บใด ๆ, การสูญหาย, ข้อเรียกร้อง, หรือโดยตรง, ทางอ้อม, โดยบังเอิญ, เป็นการลงโทษ, พิเศษ, หรือความเสียหายใด ๆ, รวมไปถึง, โดยไม่ต้องกำไรข้อจำกัดที่หายไป, สูญเสียรายได้,เงินฝากออมทรัพย์ที่หายไป, การสูญหายของข้อมูล, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน, หรือความเสียหายใด ๆ ที่คล้ายกัน, ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงการละเลย),หนี้สินที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ, ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานใด ๆ ในการให้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จัดหาการใช้บริการ, หรือสำหรับการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่งกับการใช้งานของบริการหรือสินค้าใด ๆ, รวมไปถึง, แต่ไม่ จำกัด, ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ, หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ปิดประกาศ, เป็นสื่อ, หรือทำอย่างอื่นผ่านทางบริการ, แม้ว่าได้รับคำแนะนำความเป็นไปได้ของพวกเขา. เพราะบางรัฐ หรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือข้อจำกัดของความรับผิดสำหรับความสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในรัฐดังกล่าว หรือเขตอำนาจศาล, ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต.

ข้อจำกัดในเระยะวลายื่นข้อเรียกร้อง

สาเหตุของการกระทำหรือคุณอ้างว่าอาจจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งาน หรือเว็บไซต์จะต้องเริ่มภายในหนึ่งปี หลังจากที่สาเหตุของการกระทำนั้นถือว่าเป็นโมฆะ, มิฉะนั้น, สาเหตุดังกล่าวของการกระทำหรือการเรียกร้องจะถูกระงับถาวร.

การให้ความคุ้มครอง

คุณยินยอมที่จะให้ความคุ้มครอง, ปกป้องและระงับอันตราย ATEN และ เครือข่าย, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา,ผู้ออกใบอนุญาต, ผู้ให้บริการ, ผู้ทำสัญญารับช่วง, suppliers, ผู้ฝึกงานและพนักงาน, ในอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ, รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม, ทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมโดยการใช้อ้างอิง, หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม.

การเป็นโมฆะ

ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ผิดกฎหมาย, เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับ, บทบัญญัติดังกล่าวยังคงให้ใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ, และส่วนที่ไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าถูกตัดขาดจากข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้, การกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ.

การสิ้นสุดข้อตกลง

ภาระผูกพันตามสัญญาและหนี้สินของบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีวันสิ้นสุดจะอยู่รอดได้และยกเลิกสัญญานี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด.
เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีประสิทธิภาพจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา. คุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการที่จะใช้บริการของเราหรือเมื่อคุณหยุดการใช้เว็บไซต์ของเรา.
ถ้าเราตัดสินว่าคุณทำผิด หรือ เราสงสัยว่าคุณทำผิด, เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา หรือบทบัญญัติใดของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้, นอกจากนี้ เรายังสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดเนื่องจากและรวมถึงวันที่ของการยกเลิกนั้น; และ / หรืออาจปฏิเสธคุณที่จะสามารถเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด).

ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว.
ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและนโยบายหรือกฎการดำเนินงานโพสต์โดยเราบนเว็บไซต์นี้ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างเราและท่านและควบคุมการใช้บริการของคุณ, แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือใด ๆ, การสื่อสารและข้อเสนอ, ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและเรา(รวมถึง, ไม่จำกัดเพียง รุ่นก่อนของข้อกำหนดในการให้บริการ).
ความคลุมเครือใด ๆในการตีความ ของ เงื่อนไขและบริการ จะไม่ถูกตีความกับบุคคลที่จัดทำร่าง

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการและข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ โดยที่เรามีให้บริการที่จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย.</p>

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงในการให้บริการในเวลาใดก็ได้ที่หน้านี้.
ขอสงวนสิทธิ์, ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว, การปรับปรุง, เปลี่ยนหรือแทนที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ โดยการโพสต์การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา. มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ. ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการดังต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อตกลงในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น.

ข้อมูลติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้บริการส่งมาถึงเราที่ eorders@aten.co.uk.
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา.
Last Modified: [June 22nd, 2016]


แบรนด์ของเรา